Stemming

Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen

100,0 %
0,0 %


50PLUS

GL

PvdD

CDA

VVD

PVV

D66

FVD

SP

PvdA

SGP

DENK

CU


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister een integrale afweging maakt tussen het veiligheidsbelang voor omwonenden en de veiligheid van de leveringszekerheid;

overwegende dat het gaat om belangen die verschillend van aard zijn en daarom geen gelijke weegfactor kennen;

verzoekt de regering, bij de integrale afweging tussen de verschillende veiligheidsbelangen ten behoeve van de operationele strategie het veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen zwaarwegend te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Yeşilgöz-Zegerius

Agnes Mulder

Dik-Faber

Wassenberg

Beckerman


Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman , Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA), Frank Wassenberg (PvdD), Rob Jetten (D66)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-34.html