Kamerstuk 34957-34

Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


100,0 %
0,0 %

PVV

D66

DENK

GL

SGP

PvdD

CU

VVD

SP

PvdA

FVD

50PLUS

CDA


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister een integrale afweging maakt tussen het veiligheidsbelang voor omwonenden en de veiligheid van de leveringszekerheid;

overwegende dat het gaat om belangen die verschillend van aard zijn en daarom geen gelijke weegfactor kennen;

verzoekt de regering, bij de integrale afweging tussen de verschillende veiligheidsbelangen ten behoeve van de operationele strategie het veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen zwaarwegend te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Yeşilgöz-Zegerius

Agnes Mulder

Dik-Faber

Wassenberg

Beckerman