Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Bewindspersoon meedelen dat de commissie ervan uitgaat dat de Raad van State advies is/wordt gevraagd over de aangekondigde nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport