Nr. 55 MOTIE VAN HET LID DILLE C.S.

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de groep kinderen die dagcentra voor verstandelijk/meervoudig beperkte kinderen bezoekt zeer divers is;

constaterende dat sommige van deze kinderen puur begeleiding en anderen zowel begeleiding als verpleging en/of verzorging nodig hebben;

constaterende dat het onwerkbaar zou kunnen worden, als binnen één voorziening zowel AWBZ-zorg als Wmo-zorg door elkaar gaat lopen;

verzoekt de regering, om het transitiebureau extra aandacht te laten besteden aan deze doelgroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dille

Venrooy-van Ark

Joldersma