Kamerstuk 33127-57

Motie van de leden Wolbert en Joldersma over cliƫnten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN JOLDERSMA

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheveling van de begeleiding ook cliënten betreft met een complexe en/of specifieke begeleidingsbehoefte;

overwegende dat het voor deze cliënten wenselijk is externe expertise in te schakelen tijdens het «keukentafelgesprek» of bij het formuleren van de hulpvraag;

verzoekt de regering, te bevorderen dat in de modelverordening van de VNG wordt opgenomen dat voor cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte externe expertise wordt ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Joldersma