Gepubliceerd: 4 april 2012
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-39.html
ID: 33127-39
Wijzigingen: 33127-41

Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel X, eerste lid, wordt «na 2012» vervangen door: na 2013.

Toelichting

In de bestuursafspraken Rijk-VNG vastgelegd dat gemeenten minimaal één jaar voorbereidingstijd krijgen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Deze termijn is noodzakelijk voor gemeenten op zich goed voor te kunnen bereiden op voorliggende decentralisatie. Dit jaar voorbereidingstijd is met de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2013 niet meer haalbaar.

Dit amendement regelt dat de bepalingen uit dit wetsvoorstel, artikel IXA daargelaten, pas na het kalenderjaar 2013 – dus in 2014 – van toepassing zijn. Uitstel van invoering van voorliggende decentralisatie tot 1 januari 2014 geeft gemeenten, cliënten en andere betrokkenen de mogelijkheid maatregelen te treffen voor een zorgvuldige overheveling. Artikel IXA wordt in stand gelaten omdat deze noodzakelijk is voor tijdige informatievoorziening voor gemeenten.

Voortman