Gepubliceerd: 5 april 2012
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-47.html
ID: 33127-47

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verdeelmodel in het kader van de decentralisatie van begeleiding naar gemeenten redelijk en billijk moet zijn;

verzoekt de regering, het verdeelmodel zodanig vorm te geven dat er geen nadeelgemeenten ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten