Gepubliceerd: 4 april 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-29.html
ID: 33127-29
Origineel: 33127-14

Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In paragraaf 1 wordt na artikel 2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

  • 1. Er is in iedere gemeente een Wmo-raad waarin overleg plaatsvindt over vraagstukken betreffende het beleid op het gebied van de Wmo.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter zake van de samenstelling, de werkwijze en de financiering van de Wmo-raad.

Toelichting

Dit amendement stelt een Wmo-raad verplicht in iedere gemeente. Bij AMvB wordt geregeld dat deze Wmo raad een afspiegeling van de Wmo gebruikers dient te zijn en op welke wijze het de Wmo raad mogelijk wordt gemaakt te vergaderen (inclusief daarvoor benodigd vervoer) en zich te laten adviseren door bijvoorbeeld het inhuren van externe expertise. Daarnaast wordt bij AMvB geregeld, in overleg met gemeenten, op welke wijze financiering door gemeenten zal worden vormgegeven, zodat deze bijdraagt aan een zo zelfstandig mogelijk functionerende Wmo-adviesraad.

Wolbert