Gepubliceerd: 5 april 2012
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-45.html
ID: 33127-45

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het macrobedrag dat hoort bij de decentralisatie van begeleiding 30% uitval van huidige pgb-houders begeleiding is verondersteld;

van mening dat het onzeker is of er vraaguitval zal plaatsvinden en wanneer het plaatsvindt, dat dit inderdaad 30% zal zijn;

constaterende dat wanneer er geen vraaguitval van pgb-houders begeleiding zal zijn, dit oploopt tot 500 mln. en het risico hiervan eenzijdig bij gemeenten wordt gelegd;

verzoekt de regering, de uitval van mensen die per 1 januari 2014 hun pgb verliezen strak te volgen en gemeenten direct te compenseren voor meerkosten begeleiding als de vraaguitval lager is dan verondersteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten