Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport