Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2016A048546
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo - 32402-72

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo

19 april 2017

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2015A0534712
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2015. Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo - 32402-71

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 februari 2016.

21 januari 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A026328
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2015. Uitvoeringsregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - 32402-70

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

16 december 2015

Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2013. Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg - 32402-65

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg7

10 december 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0513711
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - 32402-69

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg op 24 juni 201

8 april 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A051367
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12) - 32402-68

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op 10 juni

25 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - 32402-67

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 2 oktober 2014, 14.00 uur

4 september 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Nadere informatie over het op te richten zorgloket - 32402-66

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer over een half jaar een tussenrapportage te sturen

17 januari 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A0306419
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2013. Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg - 32402-65

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

12 september 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A04946
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2013 Vierde nota van wijziging - 32402-37

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04945
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2013 Transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging - 32402-36

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 32402

20 juni 2013

Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2012A04942
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2013 Derde nota van wijziging - 32402-12

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling van het wetsvoorstel

25 april 2013

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2013 Gevolgen opknippen Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg - 32402-11

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Technische briefing door het ministerie van VWS organiseren

29 maart 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05126
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2012 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32402-9

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

29 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05126
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2012 Tweede nota van wijziging - 32402-10

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

29 maart 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2011A02839
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32402-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 december 2011

Besluitenlijst 2011A02839
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Nota van wijziging - 32402-7

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 december 2011

Besluitenlijst 2011A02831
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32402-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

16 september 2011

Besluitenlijst 2011A02831
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Nota van wijziging - 32402-7

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

16 september 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)