Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 47, over verplichte toezending van een afschrift van de klachtafhandeling aan het bestuur van de zorgaanbieder, en, indien aanwezig, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

24,0 %
76,0 %


GL

PvdD

CU

PVV

SGP

VVD

50PLUS

D66

CDA

PvdA

SP


Nr. 62 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47

Ontvangen 4 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 17 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De schriftelijke mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt gezonden aan de zorgaanbieder en, indien de zorgaanbieder een instelling is, tevens aan het bestuur en, indien aanwezig, de raad van toezicht van de zorgaanbieder.

Toelichting

In dit amendement wordt geregeld dat een afschrift van de klachtafhandeling aan het bestuur van de zorgaanbieder wordt gezonden. Indien aanwezig wordt dit afschrift ook toegezonden aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In dat afschrift wordt gemotiveerd aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissing naar aanleiding van de klacht is genomen en binnen welke termijn eventuele maatregelen zullen worden genomen. Indiener wil hiermee garanderen dat ook het bestuur van een zorginstelling op de hoogte is van dat wat in de instelling speelt.

Leijten


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-04
Dossier: 32402
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-62.html