Kamerstuk 32402-26

Gewijzigd amendement van het lid Klever ter vervanging van nr. 22 over een inzagerecht in het dossier van de overleden client voor de nabestaande van die client

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-26.html
ID: 32402-26
Origineel: 32402-22

27,3 %
72,7 %

PVV

PvdA

GL

CU

VVD

CDA

50PLUS

PvdD

D66

SGP

SP


Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De nabestaande van de overleden cliënt heeft recht op inzage in of afschrift van het dossier van de cliënt indien er sprake is van een zwaarwegend belang ter zake voor de nabestaande, of de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Toelichting

In het voorliggende wetsvoorstel wordt weliswaar het klachtrecht toegekend aan nabestaanden van een overleden cliënt, maar ten aanzien van het inzagerecht in het dossier van de cliënt voor de nabestaanden is niets geregeld. De indiener is van mening dat nabestaanden recht hebben op inzage of afschrift van het dossier van de overleden cliënt, indien zij daarbij een zwaarwegend belang hebben. Onder «zwaarwegend belang» wordt in ieder geval verstaan het vermoeden van een medische fout en het voornemen tot het indienen van een klacht.

Klever