Stemming

Amendement van het lid Bruins Slot over de erkenning van een geschilleninstantie door de Minister van VWS

90,0 %
10,0 %


CDA

CU

VVD

GL

SGP

50PLUS

D66

PVV

SP

PvdA

PvdD


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 14 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 18 worden na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

  • 1a. Een geschilleninstantie is erkend door Onze Minister.

  • 1b. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de erkenning van een geschilleninstantie als bedoeld in lid 1a.

Toelichting

De indiener vindt de onafhankelijkheid en kwaliteit van geschilleninstanties erg belangrijk. Een gelijk speelveld tussen de cliënt en de zorgaanbieder is noodzakelijk. Nu kunnen de zorginstellingen in overleg met cliëntenorganisaties een geschilleninstantie oprichten. De indiener wil graag een extra waarborg in het leven roepen voor de deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van deze geschilleninstantie. Derhalve dient iedere geschilleninstantie te worden erkend door de Minister van VWS. Ook wordt een grondslag gecreëerd voor het opstellen van een ministeriële regeling, waarin voorwaarden worden gecreëerd op basis waarvan de Minister van VWS een geschilleninstantie kan erkennen.

Bruins Slot


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-06-14
Dossier: 32402
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-17.html