Stemming

Amendement van het lid Bruins Slot over de aantekening van een indicent in het dossier van de client

98,0 %
2,0 %


D66

PVV

50PLUS

CU

PvdD

SGP

SP

VVD

GL

CDA

PvdA


Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 10, derde lid, wordt «en maakt van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt» vervangen door: en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident.

Toelichting

Indiener wil bewerkstelligen dat bij de aantekening van incidenten in het dossier van de cliënt ten minste informatie wordt verschaft over de aard, de toedracht en het tijdstip van het incident. Daarnaast is het ook handig om te weten welke zorgverleners bij het incident betrokken waren. Dit maakt het eenvoudiger om achteraf een incident goed te kunnen reconstrueren.

Bruins Slot


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-06-18
Dossier: 32402
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-30.html