Kamerstuk 32402-25

Gewijzigd amendement van het lid Klever ter vervanging van nr. 21 over het informeren van clienten over de mogelijkheden tot herstel van gezondheidsschade na een incident

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-25.html
ID: 32402-25
Origineel: 32402-21

96,7 %
3,3 %

PvdD

PvdA

GL

SP

50PLUS

D66

CDA

CU

VVD

PVV

SGP


Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 10, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

Toelichting

De indiener is van mening, teneinde nodeloze discussie en vertraging te voorkomen, dat cliënten na het optreden van een incident direct geïnformeerd dienen te worden over de technische en medische mogelijkheden – of de noodzaak – van een nieuwe ingreep, waarmee de schade kan worden beperkt of weggenomen. Daarbij wordt de patiënt ook ingelicht over de vraag of kosten van die nieuwe ingreep door de zorgverzekering dan wel door de zorgaanbieder gedragen zullen worden.

Klever