Kamerstuk 32402-35

Amendement van het lid Leijten over het ook toegang geven van werknemers tot de klachtenregeling

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-35.html
ID: 32402-35

15,3 %
84,7 %

PvdA

CU

CDA

PVV

PvdD

D66

SP

GL

SGP

50PLUS

VVD


Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 14, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Tevens kan een klacht worden ingediend door een werknemer van de zorgaanbieder indien hij het vermoeden van een misstand heeft.

Toelichting

Mensen die werken in de zorg zijn de ogen en oren van een instelling. Het is van groot belang dat zij goed gehoord worden door leidinggevenden en bestuurders. Dit is soms niet het geval. Om er voor te zorgen dat ook geluiden van de werkvloer serieus worden genomen in de organisatie, stelt indiener voor om ook werknemers toegang te geven tot de klachtenregeling. Wanneer een werkgever melding wil maken van een misstand moet dat mogelijk zijn.

Leijten