Kamerstuk 32402-68

Onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12)

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 10 maart 2015
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-68.html
ID: 32402-68

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2015

In het kader van het ontwikkelen van een openbaar register zorgaanbieders is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een technisch onderzoek uitgevoerd naar de datakwaliteit van en de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van dit register.

Met het ontwikkelen van het register zal te zijner tijd invulling worden gegeven aan artikel 12 van het voorstel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, welke nog in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Het onderzoek is uitgevoerd door Human Inference B.V. te Arnhem. Bijgaand treft u ter informatie het rapport over dit onderzoek aan1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers