Gepubliceerd: 10 juni 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-36.html
ID: 32402-36
Origineel: 32402-2

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

Bijgevoegd treft u, in reactie op het verzoek van de griffier van de vaste commissie voor VWS, de transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 402, nr. 12) bij het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg, ook wel wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg1.

Voor het opstellen van deze tabel is gebruik gemaakt van de versie van het wetsvoorstel, te vinden op uw website met kenmerk:, Bijlage bij Kamerstuk 32 402 nr. B

De minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, E.I. Schippers