Stemming

Motie van het lid Pia Dijkstra over een pilot voor een evaluatiemoment na afhandeling van de klacht

36,7 %
63,3 %


GL

D66

CU

PvdA

PvdD

SGP

50PLUS

PVV

CDA

VVD

SP


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nazorg een belangrijk onderdeel van een evenwichtige klachtenprocedure dient te zijn;

van mening dat de afhandeling van een interne klachtenbehandeling niet het eindpunt mag zijn van de klachtenprocedure;

verzoekt de regering, een pilot te starten waarbij zorgaanbieders standaard drie maanden na de afhandeling van de klacht een kort evaluatiemoment invoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-02
Dossier: 32402
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-56.html