Kamerstuk 32402-24

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 15 over een melding van de geschilleninstantie aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-24.html
ID: 32402-24
Origineel: 32402-15
Wijzigingen: 32402-63

Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 21 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De geschilleninstantie meldt de geschillen die haar worden voorgelegd aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Toelichting

Het is van groot belang dat er tussen de geschilleninstantie en het Staatstoezicht op de volksgezondheid (in het bijzonder de Inspectie voor de Gezondheidszorg) goed en proactief wordt gecommuniceerd over de kwaliteit van zorg bij zorginstellingen. Met dit amendement wordt geregeld dat de geschilleninstantie de geschillen die haar worden voorgelegd, meldt aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid (in het bijzonder de Inspectie voor de Gezondheidszorg). Op deze manier kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg snel ingrijpen wanneer zij uit daaruit concludeert dat er sprake is van ondermaatse zorg.

Leijten