Stemming

Amendement van het lid Kuzu over het informeren van de client over zijn rechten op grond van deze wet

96,7 %
3,3 %


PvdA

CU

VVD

PvdD

CDA

D66

PVV

GL

SP

SGP

50PLUS


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Op verzoek van de cliënt informeert de zorgaanbieder de cliënt over de rechten die uit deze wet voor hem voortvloeien.

Toelichting

Dit amendement beoogt om informatie over de rechten die patiënten hebben toegankelijker te maken. In de wet wordt opgenomen dat de zorgaanbieder aan een patiënt/cliënt, op diens verzoek, informatie geeft over de rechten die de cliënt tijdens de behandeling geniet. Daarmee wordt duidelijk voor de patiënt/cliënt waarop hij recht heeft en aan welke verplichtingen zorgaanbieders dienen te voldoen. Door op te nemen dat deze informatie alleen gegeven moet worden als daarom wordt verzocht, wordt voorkomen dat deze informatieoverdracht tot extra belasting van de arts leidt en alleen een formaliteit wordt. Wanneer een patiënt in het gesprek met de arts vraagt naar zijn rechten dient het geven van deze informatie deel uit te maken van de behandelrelatie.

Kuzu


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-06-18
Dossier: 32402
Indiener(s): Tunahan Kuzu (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-28.html