Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Klever ter vervanging van nr. 21 over het informeren van clienten over de mogelijkheden tot herstel van gezondheidsschade na een incident

96,7 %
3,3 %


SGP

PVV

VVD

CU

CDA

D66

50PLUS

SP

GL

PvdA

PvdD


Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 10, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

Toelichting

De indiener is van mening, teneinde nodeloze discussie en vertraging te voorkomen, dat cliënten na het optreden van een incident direct geïnformeerd dienen te worden over de technische en medische mogelijkheden – of de noodzaak – van een nieuwe ingreep, waarmee de schade kan worden beperkt of weggenomen. Daarbij wordt de patiënt ook ingelicht over de vraag of kosten van die nieuwe ingreep door de zorgverzekering dan wel door de zorgaanbieder gedragen zullen worden.

Klever


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-06-18
Dossier: 32402
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-25.html