Stemming

Motie van het lid Leijten over een inventarisatie van bezoekregelingen voor familieleden

42,0 %
58,0 %


CU

VVD

PvdD

PvdA

50PLUS

PVV

SGP

SP

D66

GL

CDA


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zorginstellingen zijn die familieleden een (al dan niet juridisch afgedwongen) bezoekregeling opleggen;

verzoekt de minister, te inventariseren hoe vaak familieleden een bezoekregeling opgelegd krijgen, met de reden daarvan, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-02
Dossier: 32402
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-50.html