Kamerstuk 32402-41

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 34 over het instellen van de geschilleninstantie door de minister

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 1 juli 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-41.html
ID: 32402-41
Origineel: 32402-34

Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 34

Ontvangen 1 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De geschilleninstantie wordt ingesteld door Onze Minister.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de geschilleninstantie haar werkzaamheden uitoefent.

Toelichting

Om de absolute onafhankelijkheid van de geschilleninstantie te waarborgen stelt de indiener voor dat de geschilleninstantie wordt ingesteld door de minister. Op deze manier wordt voorkomen dat de geschilleninstantie een verlengstuk wordt van de zorginstelling of een groep zorginstellingen. Dat is volgens de indiener van belang om er zorg voor te dragen dat de geschilleninstantie haar rol met gezag kan vervullen. Op die manier kan de patiënt erop vertrouwen dat een geschil van een onpartijdig oordeel wordt voorzien.

In de regeling die wordt vastgesteld op grond van artikel 19, derde lid, wordt in ieder geval gewaarborgd dat de geschilleninstantie bij de uitoefening van haar werkzaamheden voldoet aan hetgeen is bepaald in hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het wetsvoorstel.

Leijten