Wetsvoorstel 35600 - 12 oktober 2020
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering