Wetsvoorstel 35600 - 12 oktober 2020
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering