Stemming

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak

82,6 %
17,4 %


CU

PvdD

VVD

vKA

PvdA

CDA

Krol

FVD

50PLUS

GL

SGP

D66

PVV

DENK

SP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de vrijwillige opkoop van agrarische ondernemingen soms ook grond beschikbaar komt;

overwegende dat het hernieuwd benutten van deze vrijkomende grond belangrijk is voor de vitaliteit van het landelijk gebied, mogelijkheden geeft voor extensivering van blijvers of een impuls kan bieden voor de natuur;

overwegende dat deze vrijkomende grond ook een bijdrage kan leveren in het tegengaan van woningtekorten;

overwegende dat grond erg duur is, maar bij doorverkoop ook weer geld oplevert;

overwegende dat het van belang is om de urgente beleidsopgaven stikstofaanpak, versnellen woningbouw en bevorderen vitaliteit landelijk gebied samenhangend aan te pakken;

overwegende dat het gewenst is kleinschalig te starten, zodat het nut zich voor alle betrokkenen kan bewijzen;

verzoekt de regering, een «pilot grondfonds stikstofaanpak» te starten waarbij vanuit Bureau Beheer Landbouwgronden een leenfaciliteit van 100 miljoen wordt ingezet om gronden die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen te verwerven en voor hernieuwde inzet gericht te verkopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

De Groot

Bisschop

Van Otterloo


Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), Carla Dik-Faber (CU), Tjeerd de Groot (D66), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-47.html