Stemming

Motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

52,7 %
47,3 %


Fractie Den Haan

CDA

PvdD

FVD

VVD

D66

Groep Van Haga

PvdA

Volt

SP

JA21

DENK

BIJ1

GL

BBB

Omtzigt

CU

SGP

PVV


Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN VESTERING EN VAN RAAN

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat PAS-melders per definitie minder stikstofdepositie zouden veroorzaken dan 1 mol per hectare per jaar, en dat deze projecten nu collectief door het Rijk worden gelegaliseerd;

overwegende dat Lelystad Airport ook een PAS-melding heeft gedaan, maar dat uit de passende beoordeling blijkt dat het project zal zorgen voor een depositie van 4,1 mol per hectare per jaar op een Natura 2000-gebied;

overwegende dat de PAS-melding van Lelystad Airport daarmee onjuist en/of onvolledig was;

verzoekt de regering, geen stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Van Raan


Motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

2021-09-28
Dossier: 35600
Indiener(s): Leonie Vestering (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-65.html