Stemming

Amendement van het lid Moorlag over verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht van 20% naar 50%

18,8 %
81,2 %


SGP

GL

PvdD

50PLUS

VVD

DENK

CU

vKA

PvdA

FVD

Krol

D66

SP

CDA

PVV


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID MOORLAG

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «en de Omgevingswet» vervangen door «, de Omgevingswet en de Meststoffenwet».

II

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

De Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 32a, eerste lid, wordt «80 procent» vervangen door «50 procent».

B

Artikel 77b vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt een verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht van 20% naar 50%. Daarmee wil de indiener bewerkstelligen dat de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij op kosteneffectieve wijze sterker wordt teruggebracht, teneinde te borgen dat de productie van fosfaat en stikstof door melkvee zal verminderen. Hiermee wordt beoogd de natuurkwaliteit te verbeteren en meer vergunningsruimte te creëren voor woningbouw en andere economische ontwikkeling.

Moorlag


Amendement van het lid Moorlag over verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht van 20% naar 50%

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-24.html