Stemming

Amendement van de leden Geurts en Harbers over rekening houden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied

85,2 %
14,8 %


PVV

DENK

FVD

50PLUS

D66

PvdD

PvdA

GL

vKA

VVD

SGP

CU

CDA

Krol

SP


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN HARBERS

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 1.12b, eerste lid, een slotzin toegevoegd, luidende:

Daarbij houdt Onze Minister rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden.

II

In artikel II, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde vierde lid een slotzin toegevoegd, luidende:

Daarbij houdt Onze Minister rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden.

Toelichting

In artikel 2 lid 2 van de Habitatrichtlijn staat dat de, op grond van deze richtlijn, genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Vervolgens geeft lid 3 een kleine nuancering. De maatregelen moeten rekening houden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. De indieners zijn van mening dat dit legitieme belangen zijn die meegewogen dienen te worden. Duitsland kent bijvoorbeeld een hardheidsclausule die het mogelijk maakt om de rigiditeit van de wetgeving te verzachten. Daarnaast hebben bijvoorbeeld België en Frankrijk expliciet in hun wetgeving opgenomen dat er rekening moet worden gehouden met sociaaleconomische belangen.

Geurts Harbers


Amendement van de leden Geurts en Harbers over rekening houden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Mark Harbers (VVD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-17.html