Kamerstuk 35600-61

Motie van het lid Edgar Mulder over stoppen met het stikstofbeleid

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Gepubliceerd: 28 september 2021
Indiener(s): Edgar Mulder (PVV)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-61.html
ID: 35600-61

19,3 %
80,7 %

DENK

Volt

Fractie Den Haan

D66

CU

PvdD

BIJ1

FVD

PvdA

PVV

SP

CDA

VVD

GL

Groep Van Haga

SGP

BBB

Omtzigt

JA21


Nr. 61 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om te stoppen met het stikstofbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder