Stemming

Gewijzigde motie van de leden Vestering en Van Raan over alleen stikstofdepositieruimte reserveren voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan (t.v.v. 35600-64)

46,0 %
54,0 %


D66

SGP

PVV

DENK

PvdD

VVD

Volt

Omtzigt

CDA

Groep Van Haga

GL

BIJ1

BBB

SP

FVD

Fractie Den Haan

PvdA

JA21

CU


Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VESTERING EN VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64

Voorgesteld 30 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem uitvoeringsregels bevat voor het gebruik van het stikstofregistratiesysteem voor de legalisering van de PAS-melders;

verzoekt de regering, in de Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem op te nemen dat alleen stikstofdepositieruimte wordt gereserveerd voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Van Raan


Gewijzigde motie van de leden Vestering en Van Raan over alleen stikstofdepositieruimte reserveren voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan (t.v.v. 35600-64)

2021-09-29
Dossier: 35600
Indiener(s): Leonie Vestering (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-69.html