Stemming

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

64,4 %
35,6 %


VVD

DENK

PVV

SGP

CU

D66

vKA

PvdD

CDA

50PLUS

GL

FVD

PvdA

Krol

SP