Kamerstuk 35600-68

Motie van het lid Bisschop over meldingsvrije PAS-projecten alvast opnemen in het stikstofregistratiesysteem

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Gepubliceerd: 28 september 2021
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-68.html
ID: 35600-68

22,0 %
78,0 %

Omtzigt

Groep Van Haga

PvdD

DENK

CU

SP

PvdA

GL

Fractie Den Haan

FVD

PVV

Volt

JA21

VVD

BBB

CDA

D66

BIJ1

SGP


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wordt voorgesteld alleen gemelde PAS-projecten, en niet de meldingsvrije PAS-projecten, op te nemen in het stikstofregistratiesysteem en de bijbehorende wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling;

overwegende dat ook voor meldingsvrije PAS-projecten een legalisatieprogramma wordt opgesteld;

verzoekt de regering, ook meldingsvrije PAS-projecten alvast op te nemen in het stikstofregistratiesysteem en de bijbehorende wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop