Tijdlijn

Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)