Tijdlijn

Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)