Tijdlijn

Besluitenlijst 2017A0382311
Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 april 2018. Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506-29

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven bewindspersonen VWS

12 april 2018

Besluitenlijst 2018A006119
Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2018. Activiteiten na het aannemen van het initiatiefvoorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506-28

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie d.d. 31 mei 2018.5

23 februari 2018

Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)