Tijdlijn Wetsvoorstel 33506

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2012Z22373&dossier=33506
Bijgewerkt: 22 februari 2017 12:47

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 september 2016
50,0 %
49,3 %
Voor: Berckmoes-Duindam, Bosma, Broeke, Duisenberg, Ree, Teeven, Wijngaarden, Arib, Asante, Bouwmeester, Brouwer, Çegerek, Dekken, Dikkers, Fokke, Groot, Günal-Gezer, Hoogland, Jacobi, Kerstens, Kuiken, Laar, Leenders, Maij, Marcouch, Mohandis, Monasch, Nijboer, Oosenbrug, Recourt, Samsom, Servaes, Tanamal, Vermeij, Vermue, Volp, Vos, Vos, Vries, Wolbert, Ypma, Yücel, Bashir, Bommel, Dijk, Gerven, Gesthuizen, Karabulut, Kooiman, Leijten, Merkies, Nispen, Raak, Roemer, Siderius, Smaling, Ulenbelt, Belhaj, Bergkamp, Dijkstra, Koolmees, Koşer Kaya, Meenen, Pechtold, Sjoerdsma, Swinkels, Veldhoven, Verhoeven, Weyenberg, Grashoff, Klaver, Tongeren, Voortman, Houwers, Krol
Tegen: Ark, Azmani, Boer, Bosman, Burg, Caluwé, Dijkstra, onbekend kamerlid, Harbers, Heerema, Lange, Linde, Lodders, Miltenburg, Moors, Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Oosten, Potters, Rutte, Schut-Welkzijn, Straus, Taverne, Tellegen, Veen, Veldman, Visser, Vries, Vuijk, Wout, Ziengs, Zijlstra, Eijsink, Amhaouch, Bruins Slot, Geurts, Haersma Buma, Heerma, Helvert, Keijzer, Knops, Mulder, Omtzigt, Rog, Ronnes, Toorenburg, Agema, Beertema, Bosma, Dijck, Fritsma, Graaf, Graus, Helder, Klever, Madlener, Roon, Wilders, Bruins, Dik-Faber, Schouten, Segers, Voordewind, Bisschop, Dijkgraaf, Staaij, Bontes, Klaveren, Thieme, Kuzu, Öztürk, Vliet, Klein
Niet gestemd: Wassenberg
Besluit: Aangenomen. 75-74 (Hoofdelijk)

Scroll naar beneden om alle stukken binnen dit wetsvoorstel te bekijken.

Brief regering

Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (Kamerstuk 33 506, nrs. 16, 23 en 24)

Indiener: Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)


Commissie besluit - 21 december 2016 - besluitenlijst 2016A0258411
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Orgaandonatie.6

14 december 2016

Brief regering

Kansrijke innovaties orgaantransplantatie

Indiener: Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)


Commissie besluit - 17 november 2016 - besluitenlijst 2016A0452414
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Orgaandonatie
Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

3 november 2016

Gewijzigde motie (nader)

Gewijzigde motie van de leden Rutte en Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde (t.v.v. 33506, nr. 18)

Indieners: Hanke Bruins Slot (CDA), Arno Rutte (VVD)

Origineel: 33506-18

13 september 2016

Gewijzigde motie (nader)

Gewijzigde motie van het lid Öztürk over voorlichting over orgaandonatie (t.v.v. 33506, nr. 14)

Indiener: Selçuk Öztürk (GrKÖ)

Origineel: 33506-14

13 september 2016

Gewijzigde motie (nader)

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen (t.v.v. 33506, nr. 13)

Indiener: Henk van Gerven (SP)

Origineel: 33506-13

13 september 2016

Amendement

Amendement van het lid Öztürk over voorlichting en publiekscampagnes over orgaandonatie door de minister van VWS

Indiener: Selçuk Öztürk (GrKÖ)

13 september 2016

Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Öztürk ter vervanging van nr. 12 over actieve donorregistratie bij uitgifte van een paspoort en identiteitskaart

Indiener: Selçuk Öztürk (GrKÖ)

Origineel: 33506-12

7 september 2016

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

Derde nota van wijziging

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

Origineel: 33506-5


Commissie besluit - 15 september 2016 - besluitenlijst 2016A0257617
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

6 september 2016

Nota van wijziging

Tweede nota van wijziging

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

Origineel: 33506-5


Commissie besluit - 15 september 2016 - besluitenlijst 2016A0257617
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 september 2016

Motie

Motie van de leden Rutte en Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde

Indieners: Hanke Bruins Slot (CDA), Arno Rutte (VVD)

Wijzigingen: 33506-25

9 juni 2016

Motie

Motie van het lid Dik-Faber over een actieplan voor orgaandonatie

Indiener: Carla Dik-Faber (CU)

9 juni 2016

Motie

Motie van de leden Bruins Slot en Rutte over onderzoek naar kansrijke innovaties

Indieners: Arno Rutte (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA)

9 juni 2016

Motie

Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

Indiener: Selçuk Öztürk (GrKÖ)

9 juni 2016

Motie

Motie van het lid Öztürk over voorlichting over orgaandonatie

Indiener: Selçuk Öztürk (GrKÖ)

Wijzigingen: 33506-24

9 juni 2016

Motie

Motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen

Indiener: Henk van Gerven (SP)

Wijzigingen: 33506-23

9 juni 2016

Amendement

Amendement van het lid Öztürk over actieve donorregistratie bij uitgifte van een paspoort en identiteitskaart

Indiener: Selçuk Öztürk (GrKÖ)

Wijzigingen: 33506-21

29 maart 2016

Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat Onze Minister zorg draagt voor de informatievoorziening inzake het ter beschikking stellen van organen bij leven en na overlijden en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan die taak

Indiener: Agnes Wolbert (PvdA)

Origineel: 33506-10

10 maart 2016

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

Nota van wijziging

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

Origineel: 33506-5


Commissie besluit - 17 februari 2016 - besluitenlijst 2015A053498
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

10 februari 2016

Amendement

Amendement van het lid Wolbert dat regelt dat Onze Minister zorg draagt voor de informatievoorziening inzake orgaandonatie en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze taak

Indiener: Agnes Wolbert (PvdA)

Wijzigingen: 33506-11

10 februari 2016

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag

Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener: Pia Dijkstra (D66)


Commissie besluit - 28 oktober 2015 - besluitenlijst 2015A026299
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

12 oktober 2015

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

19 december 2013

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

Origineel: 33506-2 Wijzigingen: 33506-9, 33506-19, 33506-20

19 december 2013

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

19 december 2013

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

18 december 2012

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

Wijzigingen: 33506-5, 33506-9, 33506-19, 33506-20

18 december 2012

Geleidende brief

Geleidende brief

Indiener: Pia Dijkstra (D66)

18 december 2012