Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 september 2016
Status: Aangenomen 75-74 (Hoofdelijk)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)