Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over een actieplan voor orgaandonatie

98,7 %
1,3 %


VVD

50PLUS

GrKÖ

CU

PvdA

Houwers

SGP

Van Vliet

PVV

Klein

D66

GrBvK

GL

SP

PvdD

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts 26% van de bevolking van 18 jaar en ouder de wensen omtrent donorregistratie kenbaar heeft gemaakt;

overwegende dat het zowel voor nabestaanden als voor mensen op de wachtlijst van belang is dat meer mensen zich registreren als orgaandonor;

verzoekt de regering, nog dit jaar een actieplan op te stellen over orgaandonatie, waarin aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • verbetering van de informatievoorziening over wat orgaandonatie inhoudt en welke keuzemogelijkheden mensen hebben, en houden als ze eenmaal een keuze hebben gemaakt;

  • de mogelijkheden om mensen vaker en indringender te confronteren met de vraag of zij orgaandonor willen zijn, waarbij deze vraag wordt gesteld bij logische contactmomenten met bijvoorbeeld de gemeente, huisartsen en zorgverzekeraars;

  • de mogelijkheden en kansen die er zijn om orgaandonatie beter bespreekbaar te maken met naasten zodat meer mensen een keuze maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over een actieplan voor orgaandonatie

2016-06-09
Dossier: 33506
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-17.html