Gepubliceerd: 9 juni 2016
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-14.html
ID: 33506-14
Wijzigingen: 33506-24

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het voor mensen die zich als orgaandonor hebben laten registreren van belang is om te weten hoe orgaandonatie exact in zijn werk gaat;

verzoekt de regering, bij de voorlichting over orgaandonatie niet alleen te wijzen op de noodzaak van meer orgaandonoren, maar ook de omstandigheden te schetsen waarin de donoren van een orgaandonor gebruikt kunnen worden en de manier waarop dat gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk