Kamerstuk 33506-24

Gewijzigde motie van het lid Öztürk over voorlichting over orgaandonatie (t.v.v. 33506, nr. 14)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem


56,7 %
43,3 %

VVD

PvdA

SP

CDA

SGP

PvdD

Lid-van Vliet

Lid-Klein

D66

PVV

CU

GL

GrKÖ

GrBvK

50PLUS

Lid-Houwers


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het voor mensen die zich als orgaandonor (hebben) laten registreren van belang is om te weten hoe orgaandonatie exact in zijn werk gaat,

verzoekt de regering, bij de voorlichting over orgaandonatie niet alleen te wijzen op de noodzaak van meer orgaandonoren maar ook de omstandigheden te schetsen waarin de organen van een orgaandonor gebruikt kunnen worden en de manier waarop dat gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk