Kamerstuk 33506-24

Gewijzigde motie van het lid Öztürk over voorlichting over orgaandonatie (t.v.v. 33506, nr. 14)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 13 september 2016
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-24.html
ID: 33506-24
Origineel: 33506-14

56,7 %
43,3 %

GrKÖ

CU

Houwers

PvdD

PVV

PvdA

SP

Van Vliet

VVD

SGP

GrBvK

D66

50PLUS

Klein

CDA

GL


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het voor mensen die zich als orgaandonor (hebben) laten registreren van belang is om te weten hoe orgaandonatie exact in zijn werk gaat,

verzoekt de regering, bij de voorlichting over orgaandonatie niet alleen te wijzen op de noodzaak van meer orgaandonoren maar ook de omstandigheden te schetsen waarin de organen van een orgaandonor gebruikt kunnen worden en de manier waarop dat gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk