Stemming

Gewijzigde motie van de leden Arno Rutte en Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde (t.v.v. 33506, nr. 18)

100,0 %
0,0 %


Houwers

Van Vliet

GrBvK

VVD

SP

PvdD

CDA

GL

D66

PvdA

PVV

SGP

CU

50PLUS

GrKÖ

Klein


Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RUTTE EN BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat orgaanperfusie een belangrijke bijdrage levert aan het vergroten van het aantal beschikbare organen voor orgaantransplantatie en het verbeteren van de kwaliteit van die organen;

constaterende dat in het UMCG in Groningen als eerste in Nederland een specifieke perfusiekamer is ingericht en daar ruime ervaring is opgedaan met zowel het proces rond orgaanperfusie als de inrichting van het gebouw;

overwegende dat het gewenst is dat deze specifieke kennis en ervaring zo snel mogelijk wordt omgezet in zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde, zodat in heel Nederland op een gestandaardiseerde en reeds bewezen effectieve manier gewerkt kan worden met orgaanperfusie en meer duidelijkheid ontstaat over de benodigde bemensing en opleidingscapaciteit;

verzoekt de regering, de realisatie van deze aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde waar mogelijk te bevorderen en de Kamer voor de begrotingsbehandeling van dit jaar te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

Bruins Slot


Gewijzigde motie van de leden Arno Rutte en Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde (t.v.v. 33506, nr. 18)

2016-09-13
Dossier: 33506
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-25.html