Kamerstuk 33506-37

Huis-aan-huis verspreiding van de brochure over het nieuwe Donorregister

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 27 juni 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-37.html
ID: 33506-37

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2019

Zoals ik uw Kamer eerder heb bericht zet ik mij er voor in om alle burgers van Nederland op de hoogte te brengen over de nieuwe Donorwet die op 1 juli 2020 van kracht wordt. Het doel van de communicatie en voorlichting hieromtrent is dat Nederland goed geïnformeerd is, zich goed geïnformeerd voelt en als gevolg daarvan ook zoveel mogelijk actief de keuze gaat vastleggen.

Als een van de communicatie-activiteiten, wordt daarom eind juni een brochure met informatie over de nieuwe Donorwet huis-aan-huis verspreid in Nederland. In deze brochure wordt onder andere expliciet op de consequenties van «niet kiezen» gewezen. De brochures zijn voor burgers ook verkrijgbaar in gemeentehuizen en bibliotheken. In een nieuwe televisie- en radiospot over het nieuwe Donorregister worden Nederlanders erop gewezen dat er binnenkort een folder op de deurmat zal vallen. Ook wordt hierin genoemd waar extra exemplaren af te halen zijn.

Ik heb u de brochure al eerder ter kennisneming toegestuurd. Een gedrukte versie kunnen de Kamerleden vinden bij hun analoge post.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins