Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen (t.v.v. 33506, nr. 13)

81,3 %
18,7 %


Lid-Klein

Lid-Houwers

50PLUS

GrKÖ

D66

CDA

PvdA

VVD

Lid-van Vliet

GrBvK

PvdD

SGP

GL

CU

PVV

SP


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het van belang is dat zoveel mogelijk mensen zo bewust mogelijk de keuze moeten kunnen maken om wel of geen orgaandonor te worden;

constaterende dat er in Nederland een grote groep mensen is die niet of niet goed kan lezen dan wel niet of verminderd wilsbekwaam is;

verzoekt de regering in haar voorlichtings- en publiekscampagnes extra aandacht te besteden aan voorlichting aan deze doelgroepen en de gemeenten te verplichten hier extra alert op te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

2016-09-13
Dossier: 33506
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33506/kst-33506-23?resultIndex=23&sorttype=1&sortorder=4