Kamerstuk 33506-15

Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 9 juni 2016
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-15.html
ID: 33506-15

2,0 %
98,0 %

CDA

SGP

SP

Klein

GL

50PLUS

D66

GrBvK

PvdA

CU

GrKÖ

PvdD

VVD

PVV

Houwers

Van Vliet


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Afdeling advisering van de Raad van State, aan de Tweede Kamer voorlichting te geven over het amendement inzake donorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart (33 506, nr. 12), met name over de voordelen en nadelen die het amendement biedt ten opzichte van het actief donorregistratiesysteem in het voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk