Kamerstuk 33506-15

Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 9 juni 2016
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: organisatie en beleid, zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33506/kst-33506-15?resultIndex=31&sorttype=1&sortorder=4
ID: 33506-15

2,0 %
98,0 %

GrBvK

Lid-Klein

CDA

Lid-Houwers

PVV

PvdD

Lid-van Vliet

VVD

GL

CU

50PLUS

GrKÖ

D66

SP

PvdA

SGP


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Afdeling advisering van de Raad van State, aan de Tweede Kamer voorlichting te geven over het amendement inzake donorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart (33 506, nr. 12), met name over de voordelen en nadelen die het amendement biedt ten opzichte van het actief donorregistratiesysteem in het voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk