Stemming

Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

2,0 %
98,0 %


Klein

GL

PvdD

GrBvK

SP

PvdA

Van Vliet

50PLUS

VVD

PVV

Houwers

CU

GrKÖ

SGP

CDA

D66


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Afdeling advisering van de Raad van State, aan de Tweede Kamer voorlichting te geven over het amendement inzake donorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart (33 506, nr. 12), met name over de voordelen en nadelen die het amendement biedt ten opzichte van het actief donorregistratiesysteem in het voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

2016-06-09
Dossier: 33506
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-15.html