Stemming

Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

2,0 %
98,0 %


PvdD

PvdA

CU

Klein

GL

GrKÖ

Van Vliet

50PLUS

CDA

PVV

Houwers

D66

SP

VVD

GrBvK

SGP


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Afdeling advisering van de Raad van State, aan de Tweede Kamer voorlichting te geven over het amendement inzake donorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart (33 506, nr. 12), met name over de voordelen en nadelen die het amendement biedt ten opzichte van het actief donorregistratiesysteem in het voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

2016-06-09
Dossier: 33506
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-15.html