Kamerstuk 33506-13

Motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 9 juni 2016
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-13.html
ID: 33506-13
Wijzigingen: 33506-23

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het invoeren van een actief donorregistratiesysteem gewenst is;

van mening dat het van belang is dat zo veel mogelijk mensen zo bewust mogelijk de keuze moeten kunnen maken om wel of geen orgaandonor te worden;

constaterende dat er in Nederland een grote groep mensen is die niet of niet goed kan lezen dan wel niet of verminderd wilsbekwaam is;

verzoekt de regering, in haar voorlichtings- en publiekscampagnes extra aandacht te besteden aan voorlichting aan deze doelgroepen en de gemeenten te verplichten hier extra alert op te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven