Kamerstuk 33506-23

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen (t.v.v. 33506, nr. 13)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem


81,3 %
18,7 %

SGP

Van Vliet

CDA

Klein

D66

PvdD

PvdA

CU

GrBvK

GrKÖ

VVD

Houwers

PVV

GL

SP

50PLUS


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het van belang is dat zoveel mogelijk mensen zo bewust mogelijk de keuze moeten kunnen maken om wel of geen orgaandonor te worden;

constaterende dat er in Nederland een grote groep mensen is die niet of niet goed kan lezen dan wel niet of verminderd wilsbekwaam is;

verzoekt de regering in haar voorlichtings- en publiekscampagnes extra aandacht te besteden aan voorlichting aan deze doelgroepen en de gemeenten te verplichten hier extra alert op te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven