Wetsvoorstel 33348 - 20 augustus 2012
Indiener: Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juli 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport