Kamerstuk 33348-25

Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)


22,0 %
78,0 %

PVV

50PLUS

SP

VVD

Houwers

D66

CU

Klein

GrKÖ

SGP

CDA

GrBvK

Van Vliet

PvdD

GL

PvdA


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van wildbeheereenheid.

II

In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: artikel 3.13, tweede lid,.

III

Artikel 3.12, vijfde lid, vervalt.

IV

Artikel 3.13 vervalt.

V

In artikel 3.14, zesde lid, vervalt: een wildbeheereenheid of.

VI

Artikel 3.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt: een wildbeheereenheid of.

2. In het vierde lid vervalt: aan een wildbeheereenheid of.

VII

In artikel 3.16, eerste lid, vervalt: of wildbeheereenheden.

VIII

In artikel 3.26, tweede lid, onderdeel c, vervalt: en lid is van de wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen.

Toelichting

Dit amendement waarborgt de keuzevrijheid van een provincie om het faunabeleid door andere samenwerkingsverbanden dan wildbeheereenheden te laten voorbereiden of uit te voeren. Wildbeheereenheden kunnen deze taken die het wetsvoorstel hen toedicht nog steeds uitvoeren, maar door dit amendement heeft dit geen formele basis in de wet. Wildbeheereenheden bestaan per definitie (ook) uit jagers. De provincie moet de keuze hebben om faunabeleid te laten voorbereiden en/of uitvoeren door anderen. Het ligt daarbij niet in de rede om wildbeheereenheden een wettelijke status te geven.

Thieme