Kamerstuk 33348-8

Afschrift van de brief aan ACTAL over de regeldrukeffecten van het gewijzigde wetsvoorstel natuurbescherming

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gepubliceerd: 2 december 2014
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-8.html
ID: 33348-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2014

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van 26 november 2014 zend ik u hierbij een afschrift van mijn brief aan ACTAL over de regeldrukeffecten van het gewijzigde wetsvoorstel natuurbescherming1.

In reactie op uw vraag of ik bereid ben ACTAL de opdracht te geven tot het uitvoeren van het onderzoek naar de gevolgen voor de regeldruk meld ik u het volgende. Na ontvangst van de brief van 19 november 2014 van ACTAL heb ik een onafhankelijk extern bureau de opdracht gegeven om een onderzoek naar de regeldruk uit te voeren. Dit is gebruikelijk bij onderzoeken naar regeldruk. Met ACTAL heb ik afgesproken dat het bij het onderzoek wordt betrokken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma