Kamerstuk 33348-95

Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-95.html
ID: 33348-95

Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2015

Aanstaande donderdag 25 juni staat de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming gepland.

Mijn schriftelijke reactie op de amendementen naar aanleiding van wetgevingsoverleg natuurbescherming (Kamerstuk 33 348) zal ik vandaag aan uw Kamer sturen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma