Kamerstuk 33348-13

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake onderzoek naar regeldruk in het kader van de Wet natuurbescherming

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gepubliceerd: 20 maart 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-13.html
ID: 33348-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2015

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken in de procedurevergadering van 4 maart 2015 om aan te geven wanneer het onderzoek naar de regeldruk van het wetsvoorstel natuurbescherming en de kabinetsreactie daarop naar verwachting aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden, bericht ik u als volgt.

Het onderzoek bevindt zich in de afrondingsfase. Binnenkort bespreekt de begeleidingscommissie, waarin ACTAL en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en provincies deel nemen, het eindrapport. Na verwerking van de uitkomsten van die bespreking is het rapport gereed en zal ik het, voorzien van mijn reactie, zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer zenden. Ik verwacht dat dit begin april zal zijn.

Voor de goede orde wijs ik u erop dat ACTAL nog een separate brief zal opstellen met zijn bevindingen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma