Wetsvoorstel 32752 - 27 april 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 april 2012
Status: Aangenomen
Verslag
Besluitenlijst 2018A016399
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen - 32752-51

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Evaluatie Wfpp, in te plannen na het zomerreces.

18 mei 2018

Besluitenlijst 2017A042688
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 februari 2018. Evaluatie Wet financiering politieke partijen - 32752-50

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 8 maart 2018 te 14.00 uur.

15 februari 2018

Brief regering
Besluitenlijst 2017A004345
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 mei 2017. Instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen - 32752-48

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig

12 mei 2017

Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2016A027699
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Reactie op advies Ctfpp inzake de mogelijkheden om de administratieve lasten voor politieke partijen te verminderen - 32752-45

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. T.z.t. betrekken bij de evaluatie van de Kamerverkiezingen.
Besluit: T.z.t. betrekken bij de evaluatie van de Kamerverkiezingen.

8 september 2016

Besluitenlijst 2015A025907
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Adviezen Commissie van toezicht financiën politieke partijen - 32752-44

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie verkiezingen d.d. 12 november 2015.

30 oktober 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0314511
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014. Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen - 32752-43

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De staf van de commissie zal nagaan wanneer het kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen naar de Kamer zal worden gezonden.

12 september 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2011A04881
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 maart 2012 Vierde nota van wijziging Wet financiering politieke partijen - 32752-37

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

29 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04881
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 maart 2012 Bestuurlijke boete in Wet financiering politieke partijen - 32752-36

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenaire behandeling Wet financiering politieke partijen (32 752) en Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) in de derde termijn.

29 maart 2012

Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2011A04877
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Derde nota van wijziging - 32752-25

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Brief naar aanleiding van de eerste termijn van het debat over de Wet financiering politieke partijen - 32752-24

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 februari 2012

Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Besluitenlijst 2011A00765
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 november 2011 Tweede nota van wijziging - 32752-9

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

1 december 2011

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A04558
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 25 oktober 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32752-7

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 november 2011

Besluitenlijst 2011A04558
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 25 oktober 2011 Nota van wijziging - 32752-8

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 november 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)