Wetsvoorstel 32752 - 27 april 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 april 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport